eConsult – 18 години професионализъм – доставка, поддръжка и сервиз на ИТ техника